Grannsamverkan med anledning av bränder

Som ni kanske redan vet så har det varit några bränder, bl. a. en vid sommarhemmet vid Jämnasjön. Polisen har tagit in två personer som kan vara kopplade till bränderna men som släpptes i dag enligt NLT. Detta har lett till att det har startats eller dragit igång en grannsamverkan med hjälp av Facebooks Messenger där det finns en sluten grupp och att det har bevakats under nätterna i området runt Hackebergsskogen och även åt vårt håll. I natt vaknade jag av att en bil kom körande kl 02.15 i långsam fart och jag visste inte vad det var, men det var bevakningen. Tack för det.

Vill vi bevaka vårt område och hur skall det i så fall organiseras?

Vill du bli inbjuden till den slutna Messenger-gruppen, ta i så fall kontakt med Kjell Johansson 073 551 86 86 eller andra som är med i gruppen och som kan bjuda in dig.

Hur blir det framåt? Skogarna är torra och lättantändliga, så det kan vara bra med någon bevakning. Hur skall vi hantera detta?

Det är många frågor att fundera på och jag skulle tro att det kommer att bli någon samordning mellan de olika socknarna.

Bilden nedan har jag hämtat från Åsas inlägg den slutna gruppen.

 

Kjell

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.