Tipspromenaderna är igång igen

Tipspromenaderna är igång igen

Intresset för bygdegårdarnas tipspromenader är stort när de nu dragit igång igen efter två års uppehåll. Till Bråttensby kom det inte mindre än 74 vuxna och 15 barn. Rundan gick som vanligt i de vårsköna backarna ovanför Frisegården och Skattegården. Tolvorna var många bland barnen och Louise Alfredsson var närmast på skiljefrågan. Bland de vuxna var det tre som hade tolv rätt. Linda Johansson från Bråttensby vann förstapriset, Kjell Albinsson från Remmene kom tvåa och Annika Svensson från Remmene kom trea. I bygdegården hade Eva B, Christer H, Carina A och Johnny C fullt upp med att koka kaffe och breda smörgåsar, och lokalen blev fylld till sista plats. Tre lottringar såldes också.

Barbro

Torpvandring

Torpvandring
Eva berättar om en moränrygg som vi står på.

Nu har aktiviteterna dragit igång igen i Bråttensby efter två års pandemi. Det uppskattades bl.a. av de 19 personer som kom för att delta i torpvandringen med utgångspunkt från Uddetorp. Eva Bayard guidade till tre torp, Kullen, Löckebacken och Lise-Svantes och berättade om dem som bott där. Rester av torpen finns i form av husgrunder, jordkällare eller stenmurar och berättelser från torpen finns också bevarade. På Kullen skedde en skärmytsling med kniv, vilket ledde till att bygdeoriginalet Vall-Sven fick fyra månader på fästning. Löckebacken brann ner till grunden i samband med den stora skogsbranden 1947, orsakad av gnistor från ett ånglok. Lise-Svante var en fattig torpare som hade en ko, men inte en häst och därför spadvände hela sin åker på höstarna. Den som vill läsa mer om torpen kan gå in på brattensby.se och klicka på fliken Torpbok, där det även går att få gps-position till varje torp. 

En fikarast vid Evas vändplats

Påskeld

Påskeld

Det är något särskilt med påskelden på Ekeberget som sprider sitt flammande ljus över bygden i vårskymningen. Att många tycker så förstår man av att det var stor uppslutning på berget i år. Över femtio personer, både in- och utsocknes, samlades för att avnjuta skådespelet på nära håll. Tack till Sune samt barn och barnbarn Johansson som körde upp ris (av både tunnare och grövre dimensioner)! 

Årsmöte

Årsmöte

Den 24 mars hölls årsmöte i Bråttensby bygdegårdsförening/Vi i Bråttensby i bygdegården. 13 personer kom. Först visade Kjell hemsidan, där det finns mycket information att hämta om vår socken, inte minst historia om torp och gårdar. Här ligger också alla exemplar av den tidning som gavs ut under åren 1999–2014, och vi tittade på några smakprov på allt som rapporterats om våra aktiviteter och om bröllop, inflyttningar och andra större händelser.

Margareta H och Lars B bjöd på fika och därefter vidtog årsmötesförhandlingarna.

Till styrelse och övriga poster valdes:

Ordförande: Christer Håkansson

Sekreterare: Eva Bayard

Kassör: Börje Aronsson

Ledamöter: Ingrid Johansson, Lars Barkestedt, Charlotta Hagström

Revisorer: Sune Johansson och Christer Bengtsson, ersättare Christian Bardby

Bygdegårdsansvarig: Börje Aronsson

Valberedning: Margareta Håkansson och Sune Johansson

På grund av pandemin har aktiviteterna legat nere under ett och ett halvt år. Under 2020 hade vi torparkaffe i bygdegården och årsmöte med bildvisning från Japan. Sedan var det uppehåll fram till december 2021, då vi hade en berättarkväll.Inför det kommande året planeras bl.a. besök av Lennart Palm, som berättar om sarkofager och gravar i anslutning till Bråttensby kyrka, torpvandring och hjärt-lung-räddning. Bygdens tipspromenader kommer också att återupptas och Bråttensby kommer att ha sin tipspromenad den 12 maj.

Barbro

Berättarkväll

Berättarkväll
15 personer kom på berättarkvällen.

Berättarkvällen i bygdegården var trivsam som vanligt. 15 personer träffades för att äta gröt med vörtbröd, dricka kaffe och berätta historier i brasans sken. Margareta, Elsie och Eva stod för förplägnaden. Eva läste ur Remmeneboken om en flitig fruktodlare och hon delade även med sig av ett stämningsfullt tidsdokument från 1975 i form av ett brev som hennes pappa Paul skrivit till henne när hon bodde i Kalmar. Margareta knöt an till frukttemat och läste en berättelse om äpplesorten Säfstaholm, och Christer bidrog med en militärhistoria av Västgöta-Bengtsson. Barbro läste ett kåseri från Göteborgsposten om hur svårt det kan vara för ungdomen idag att skicka ett brev med frimärke och adress på. Och Kjell visade Bråttensbys hemsida där såväl torpen som gårdarna i Bråttensby finns dokumenterade flera hundra år tillbaka i tiden. Det är roligt att vi återigen vågar träffas för sammankomster! God Jul önskas alla nuvarande och före detta Bråttensbybor samt övriga Bråttensbyvänner!

Margareta Håkansson läser en berättelse om äpplet Säfstaholm

Barbro Johansson

Påskeld på Ekeberget

Påskeld på Ekeberget

Det blev en praktfull påskeld på Ekeberget i år. Flera grannar hade kört upp ris. Granriset gjorde att elden tog bra fart och de brinnande barren skickade ett spektakulärt gnistregn upp i skyn. Tack vare det grövre riset brann elden sedan länge. 25-30 personer i alla åldrar kom för att bese skådespelet och träffas och umgås lite med varandra under säkra utomhusformer. Inga fyrverkerier skickades upp i år, vilket säkert bara var skönt för hunden som var med. Påskelden på Ekeberget har anor tillbaka till förra sekelskiftet och det är roligt att vi kan upprätthålla den här traditionen!

Text och foton: Barbro Johansson

Kjell pratar med de nya Bråttensbyborna Sanna Ågestedt och Terese Berg med kompisar från Vårgårda
Folk från Eggvena och Bråttensby
Dennis Karlsson, Elliot Aronsson och My Richardsson som var där med Morfar Börje Aronsson
Granbarren gav en extra effekt på påskelden

Årsmöte

Årsmöte

Årsmöte i Bråttensby bygdegårdsförening Vi i Bråttensby hölls i Bråttensby bygdegård den 15 mars och ca 20 personer kom. Det var omval på samtliga poster, förutom att revisorsersättaren byttes ut. 

Ordförande: Christer Håkansson
Sekreterare: Eva Bayard
Kassör: Börje Aronsson
Ledamöter: Lars Barkestedt, Tore Aronsson och Ingrid Johansson

Revisorer: Sune Johansson och Christer Bengtsson. Ersättare: Charlotta Hagström

Bygdegårdsansvarig: Börje Aronsson

Valberedning: Sune Johansson och Margareta Håkansson

Årets aktiviteter har, förutom årsmöte och styrelsemöten, bestått av bildvisning av gamla Bråttensbybilder, information av Hans Ivansson om festplatser som funnits i bygden, tipspromenad, torpvandring, föredrag av Hans Elvingsson samt berättarkväll. Programpunkter under kommande år blir bland annat genomgång av skifteshandlingar, torpvandringar och tipspromenad. Mer information om de olika programpunkterna kommer längre fram.

Keramikresa till Japan

Annika Larsson från Remmene. Foto Margareta Håkansson

I samband med årsmötet fick vi besök av Annika Larsson från Remmene som berättade om en resa till Japan. Resan arrangerades av den keramikgrupp, som leds av Birgitta Swahn och som varje år gör en resa till något keramik-relaterat mål. Den här gången var det långväga målet en keramikfestival i den lilla japanska staden Imbe. Här samlades keramiker från när och fjärran och de två dagar som gruppen hade till sitt förfogande räckte inte till för att gå över hela området. 

Bizenkeramik, med en historia som går 1000 år tillbaka, är rustikt oglaserat stengods som blir rödfärgat efter bränning. Det var också den keramiktyp som gruppen såg mest av, men de träffade även på glaserad keramik i olika färger. I Imbe träffade de far och son som var femtonde och sextonde generationen i en keramikersläkt och fick se deras keramikugn. Under ett helt år framställs lerprodukter innan allt sätts in i den kalla ugnen. Därefter eldas ugnen i tio dagar, vilket kräver stora mängder ved. Slutligen ska godset svalna i ytterligare tio dagar innan ugnen får öppnas. 

Gruppen passade också på att se sig om på andra håll i Japan, bland annat såg de världsarvet Det Gyllene templet i Kyoto, med Japans mest berömda byggnad: en paviljong täckt av bladguld, vilket var en imponerande syn. Där fick de sällskap av en väldig massa japaner som var lediga den dagen på grund av att kejsaren skulle krönas, och då passade många på att åka just till Kyoto. Kejsarkröningen skedde dock i Tokyo och den kunde de se via tv. Annat den svenska gruppen upplevde var snabbtågen Shinkansen som körde i 320 km/tim och de typiska japanska trädgårdarna med gröna växter, mossa, sten och vatten. Gamla och nya kulturaktiviteter prövade de också på i form av en traditionell japansk teceremoni och ett besök på en karaokebar. 

Annika, som utgör ena halvan av Herrljungarevyns Alfhild och Signe (den andra halvan, Ingrid Johansson, skötte bilderna) bjöd på en skojfrisk framställning, där mat var ett återkommande tema. Det japanska köket är mycket olikt det svenska, vilket orsakade skepticism från Annikas sida när det gällde bland annat den råa fisken och de tjocka nudlarna och även teet som serverades vid teceremonin. Dumplings, ris och öl blev hennes basföda och som extra säkerhet hade hon med sig en Pågen-limpa i resväskan. 

Annika avtackades med en coronaarmbåge av ordföranden Christer Håkansson. Bild Margareta Håkansson

Den svenska gruppen fick ett mycket gott intryck av japanerna. De var trevliga och hjälpsamma och utemiljön var trygg, även sent på kvällen. Överallt var det rent och snyggt och de offentliga toaletterna erbjöd både tvätt och torkning efter toabesöket, liksom särskilda toatofflor, när man gick in. Svenskarna blev också uppmärksammade i den lokala tidningen när det stod att ”de har kommit över haven för att se på vår keramik”.

Vi tackar Annika för en underhållande kväll!

Barbro

Årsmöte för Vi i Bråttensby

Årsmöte för Vi i Bråttensby

Söndagen den 15 mars kl 16.00 i Bygdegården

Annika Larsson visar bilder och berättar om sin resa till Japan

Efter bildvisning och fika håller Vi i Bråttensby sitt årsmöte.

ALLA VÄLKOMNA!

Styrelsen                        

Torparkaffe i bygdegården

Torparkaffe i bygdegården
Paul vet hur man dricker kaffe på fat.

Torptemat i Bråttensby, som inleddes med en torpvandring i höstas, fick sin fortsättning den 26 januari i form av ”torparkaffe” i bygdegården. Drygt 20 personer kom för att avnjuta kaffe med hembakt knäckebröd och kakor bakade av Eva Bayard och Margareta Håkansson. Förr var det vanligt att kaffet dracks på fat, och Paul visade hur det gick till.

Här är en av två kartor som visar de nordligaste torpen med etiketter som hänvisar till torpnumren i torpboken. Torpboken finns i utkast på hemsidan, se menyn.

Efter fikat gjordes en powerpointpresentation där Kjell, Eva, Christer H och Barbro visade bilder och berättade om några av torpen och personerna som fanns i Bråttensby förr i tiden. Utgångspunkten är den torpbok som sammanställdes efter en kartläggning av torpen i slutet på 1970-talet. Presentationen innehöll också några ljudinslag från en inspelning av ett samtal från 1988 mellan Stig Hermansson, en av de drivande bakom torpboken, och Elna Andersson, född 1898, som var född på Guntorp.

Under årens lopp har torpstolparna som sattes upp blivit dåliga, en del av dem har ramlat ner och platserna har vuxit igen och blivit svåra att hitta. Kjell och Barbro har börjat leta upp torpen och markera deras gps-positioner. Kjell visade nu en karta på var de hittills uppletade torpen låg. 

Denna stolpe, liksom många andra, är dåliga.

Eva berättade om Olaus i Jordbro, en vänlig och försynt man, som var analfabet och försörjde sig på gårdfarihandel. Han sålde tyger och tog mer betalt för de tyger som hade vackra färger, och var ofta med på missionsauktioner, där han bjöd på dukar med fina blommor. Eva berättade också om Vall-Sven, som var son till en soldat och som vallade byns får. Han var synsk och kunde se såväl gastar, som blivit stående på vägen när solen gick upp, och likfärder vid kyrkan när någon skulle dö. Elna minns att han var en snäll gubbe, att de brukade hälsa på honom i hans backstuga och att han då brukade mäta barnen mot en stötta som han hade i stugan.

Barbro berättade sen om dem som stod längst ner på samhällsstegen, de egendomslösa, som var hänvisade till att gå på socknen, dvs. bo någon eller några veckor på varje ställe och hjälpa till med det de kunde. En sådan person var Vall-Svens bror Brodda-Gustav, som var psykiskt funktionsnedsatt, och som Elna hade många minnen av, bl.a. att han fick sova i lagården, att han brukade hjälpa till med att hugga ved och att hans älsklingspsalm var ”Det är något i himlen för barnen att få”.

Bulta-Lotta var en av de som gick på socknen.

Ett torp som det finns tydliga lämningar av är Pettera Majes som ligger på Gäddegårdens mark. Christer berättade om dem som bodde där. Maja-Stina, vars far hette Johan Petter och som torpet är uppkallat efter, föddes 1851 och hennes dotter Ellen var den sista som bodde där. Torpet såldes 1917 till smidesmästare Erik Johansson i Remmene, för på den tiden var det vanligt att ta vara på virke från äldre byggnader när man byggde nytt. 

På Pettera Majes bodde Maja-Stina och hennes dotter Ellen före 1917 då torpet revs.

Christer berättade också om soldaterna som bott i soldattorpen och som haft ett tufft liv före 1814, då Sverige fick en varaktig fred. Det var långa marscher ner i Europa och svåra umbäranden. Johannes Eriksson Thor, soldat på Hastatorpet vid Älgadammen, var t.ex med under fälttågen 1806, 1807, 1808 och 1809 och satt dessutom som krigsfånge i Frankrike. Då var det hans hustru som fick sköta torpet själv med hjälp av rotebönderna.

Hastatorpet innan det revs
Av dessa soldater vet vi att Svante Åhman, i mitten upptill och Johan Hallin i mitten nedan bodde i Bråttensby.

Nästa träff på torptemat kommer att bli en torpvandring då vi besöker några ytterligare torp. Information om det kommer per mail och på hemsidan. På hemsidan går det också att ladda ner torpboken. Observera att det inte är den slutliga versionen utan att den fortfarande redigeras.

Vi tittade även på lite gamla kartor, här är det en del av skifteskartan med dagens väg inlagd.

Barbro Johansson 

Eftermiddagsfika med torptema!

Eftermiddagsfika med torptema!

Söndagen den 26 januari träffas vi i Bråttensby bygdegård för att dricka ”torparkaffe”, titta på bilder och prata om några av socknens torp

Vi börjar med kaffe kl. 16.00 och därefter bildvisning

Välkomna! Vi i Bråttensby