Historia

Backgårdens historia

Frisegårdens historia (Dyliden och Fölene 5:18 ingår)

Guntorps historia

Gäddegårdens historia

Hägnens historia

Krogen

Lillegårdens historia

Nolgårdens historia (Lunda-Gerdas och Augustssons ingår)

Stommens historia

Skattegårdens historia (Ljungås eller Lanzatorpet, Liskaheden, Bratthall och Brunnsbovad ingår)

Säteriets historia

Uddetorps historia

Östergården historia

Om texterna

Våren 1994 började jag läsa Stig Hermanssons texter om gårdarna i Bråttensby och deras innehavare. Stig hade med utgångspunkt i husförhörslängderna som började föras 1768, skifteshandlingar, ministeriallängder, diverse andra skriftliga källor av olika slag och inte minst folkminnen, sammanställt ett detaljrikt material där som fascinerade mig som nyligen börjat släktforska. Det som återstod föreföll mig vara att undersöka förhållandena längre bak i tiden. Något år senare gick jag igenom födelse- död- och vigselböckerna för Algutstorps pastorat för perioden före husförhörslängderna (1748-1767) och kunde då skymta en tidigare generation på flera gårdar. Nästa steg var mantalslängderna, och därefter tillkom domböcker, generalmönsterrullor, landsboksverifikationer, boskapslängder: kort sagt alla typer av äldre källor. Forskningen gick i perioder och det sista rycket kom 2018 då jag metodiskt gick igenom Kullings härads äldsta domböcker. Allt detta har varit den bästa förströelse och hobby för mig, men tanken har kommit att det kan finnas andra som skulle vilja ta del av det jag hittat.

Texterna ovan bygger på Stig Hermanssons texter och, särskilt för tiden fram till 1768, på min egen forskning. När det gäller 1900-talet och framåt finns fortfarande många frågetecken och om något kan läggas till eller justeras så får ni gärna höra av er.

Petter Johansson

Personer som har bidragit:

Ingvar Valdemarsson (diverse uppgifter)

Bengt och Solveig Lundell (fotografier)

Astrid Hermansson (fotografier)

Lars Nordström (fotografier)