Uncategorized

Årsmöte

Årsmöte

Årsmöte i Bråttensby bygdegårdsförening Vi i Bråttensby hölls i Bråttensby bygdegård den 15 mars och ca 20 personer kom. Det var omval på samtliga poster, förutom att revisorsersättaren byttes ut.  Ordförande: Christer HåkanssonSekreterare: Eva BayardKassör: Börje AronssonLedamöter: Lars Barkestedt, Tore Aronsson och Ingrid Johansson Revisorer: Sune Johansson och Christer Bengtsson. Ersättare: Charlotta Hagström Bygdegårdsansvarig: Börje Aronsson Valberedning: Sune […]

Årsmöte för Vi i Bråttensby

Årsmöte för Vi i Bråttensby

Söndagen den 15 mars kl 16.00 i Bygdegården Annika Larsson visar bilder och berättar om sin resa till Japan Efter bildvisning och fika håller Vi i Bråttensby sitt årsmöte. ALLA VÄLKOMNA! Styrelsen                        

Torparkaffe i bygdegården

Torparkaffe i bygdegården

Torptemat i Bråttensby, som inleddes med en torpvandring i höstas, fick sin fortsättning den 26 januari i form av ”torparkaffe” i bygdegården. Drygt 20 personer kom för att avnjuta kaffe med hembakt knäckebröd och kakor bakade av Eva Bayard och Margareta Håkansson. Förr var det vanligt att kaffet dracks på fat, och Paul visade hur […]

Eftermiddagsfika med torptema!

Eftermiddagsfika med torptema!

Söndagen den 26 januari träffas vi i Bråttensby bygdegård för att dricka ”torparkaffe”, titta på bilder och prata om några av socknens torp Vi börjar med kaffe kl. 16.00 och därefter bildvisning Välkomna! Vi i Bråttensby                                       

En äventyrlig Herrljungabo berättar

En äventyrlig Herrljungabo berättar

Söndagen den 17 november var synnerligen grå och regnig, perfekt för att söka sig till värmen i Bråttensby bygdegård och lyssna på en god berättare. Hans Elvingsson, en känd Herrljungabo med många strängar på sin lyra, bl.a. känd för sina kunskaper i fruktodling, skulle berätta om sina äventyr i efterkrigstidens Europa. Vi förflyttar oss tillbaka […]

Berättarkväll i brasans sken

Fredagen den 6 december kl. 19.00 träffas vi i bygdegården för att berätta, läsa och prata framför den öppna spisen. Det serveras gröt, smörgås, kaffe och kaka. Vi i Bråttensby                        

En äventyrlig Herrljunga-bo berättar

Söndagen den 17 november kl. 15.00  Hans Elvingsson till Bråttensby bygdegård. Han kommer att berätta om sitt äventyrliga liv som frivilligarbetare i efterkrigstidens Europa. Kaffe och kaka Välkomna!

Torpvandring i Bråttensby

Torpvandring i Bråttensby

Förr i tiden fanns betydligt fler boställen i Bråttensby än nu, inte bara gårdar utan även torp och backstugor. För fyrtio år sedan gjordes en torpinventering där platserna för torpen markerades med stolpar, totalt 64 stycken. Den 29 september samlades 18 nuvarande och tidigare Bråttensbybor vid Älgadammen för att ta en titt på platserna för […]

Torpvandring

Söndag 29/9 blir det torpvandring runt Sjöbergs på Stenholmen. Vi besöker 5-6 torpruiner i närheten samt byter ut stolpar där det behövs. Vi träffas vid Älgadammen kl. 10.00.  Tag med fika! Välkomna!Christer 0701542720

Kubbspel i Remmene

Kubbspel i Remmene

Kubbspel vid Remmene bygdegård 1/9 kl. 15.004 spelare i varje lag. Fika finns!Anmälan senast 28/8 till Christer, 070-1542720 MvhChrister