Guntorps historia

Guntorps historia fram till 1778

Guntorp nämns första gången i den äldsta bevarade jordeboken för trakten från år 1546, och sägs då vara en frälsegård. Den var på 1570-talet den framtida kungen hertig Karls egendom och jordnaturen ändrades därmed från frälse till ”arv och eget”. Strax därefter övertog riksrådet Erik Abrahamsson Leijonhufvud (1551-1616) ägandet så att gården åter blev frälse.

— ca 1585
Under hela ovan nämnda period brukades gården av åbon Hans. Gården var alltså inte en sätesgård under perioden. Det är fullt möjligt att gården tidigare hade varit det, men det enda som är säkert är att gården under två senare perioder var säte för adliga personer. Mer om det nedan.

Ca 1585 — ca 1602
Ca 1585 gjorde Leijonhufvud ett byte med skattebonden Torbjörn Bengtsson i Hoberg, Kullings-Skövde, så att Leijonhufvud fick gården i Hoberg och Torbjörn fick Guntorp. Detta betydde att Guntorp nu blev en bondeägd skattegård ett tag. Torbjörn hade många barn av vilka några var: Lars (se nedan), Kerstin, Ingeborg (se nedan), Ingrid (g m Bryngel Bengtsson), Britta, Marit (g m Anders Gislesson, nämndeman i Gäsene härad och bonde i Galstad, Asklanda), Inggerd (se nedan), NN (g m Sven). Torbjörn dog mellan 1601 och 1604.

Källor: Kullings härads domböcker 1641 vt samt 1608 och 1615, jordeböcker på 1580-talet.

Ca 1601 — ca 1641
Bruket delades efter Torbjörns död upp i tre delar.

Halva gården övertogs av sonen Lars Torbjörnsson som var nämndeman från ca 1604 till sin död i slutet av 1620-talet. Han nämns parallellt med sin far i tiondelängden 1601. Vid arvsskiftet 1630 framgår att han hade två söner, varav en dött efter att ha lämnat efter sig ett barn, samt tre döttrar. En av döttrarna var troligen Ingeborg Larsdotter som var bondhustru i Gäddegården. Den andra sonen Torbjörn Larsson brukade gården ogift tillsammans med sin mor under 1630-talet.

En fjärdedel av gården övertogs av tidigare ägarens måg och dotter Gustav Karlsson och Ingeborg Torbjörnsdotter. Ingeborg bör ha dött på 1620- eller 1630-talet, för enligt boskapslängden 1640 är Gustav gift med Rangela Gustavsdotter. Strax därefter flyttade de från gården, troligen till Frisegården, där en Gustav Karlsson nu dyker upp i mantalslängden

Den återstående fjärdedelen övertogs av måg och dotter Anders Persson och Inggerd Torbjörnsdotter. De verkar ha flyttat till Gäddegården ca 1641.

Ca 1641 — slutet av 1600-talet
År 1640 ville Brynte Eriksson Gyllengreen på Brunnlid, Siene byta till sig Guntorp av Erik Leijonhufvuds son Gustav Leijonhufvud mot sin egen gård. När det visade sig att Guntorp redan blivit bortbytt mot gården i Hoberg, ville frälsemännen att detta byte skulle gå tillbaks. Bönderna ville ha ekonomisk kompensation för detta då Guntorp var i gott skick till skillnad från gården i Hoberg som förfallit under dessa år. Hur som helst blev Brynte och hans hustru senast 1642 ägare till Guntorp. Brynte var gift med Elin Persdotter Hästesko d ca 1656. Familjen bodde på Guntorp. Dottern Elsa var gift med Torbjörn Larsson, förmodligen densamme som drivit halva gården som ogift under 1630-talet, och även de bodde på gården. Torbjörn dräptes 1644 av Hans Andersson i Lunda Östergården då han försvarade sin svåger Anders Persson i Gäddegården under ett bråk om ekvirke. Brynte hade även barnen Jakob (dödad 1655 av grannen Nils Gyllenhaal i en duell som han själv skulle ha provocerat fram), Margareta (g m Jakob Larsson i Bråttensby Skattegården), dotter (g m Per Hansson), Sven (g m Margareta Klasdotter Hård av Torestorp), Elias (löjtnant och stationerad i Nya Sverige).

Gyllengreens vapen.

Brynte pantade bort halva gården till fru Anna Lindelöf till Åsaka 1652 och sålde även andra halvan till henne 1660. Han hade dock rätt att i sin livstid besitta halva gården som tidigare. Han levde åtminstone till 1670. Vid denna tid övergick innehavet till Annas måg Leonard Lake och när denne dog på 1680-talet delades gården upp mellan fadern Anders Lake och svågern Bengt Hierta, Anna Lindelöfs son. År 1687 upprättades en karta över Guntorp och som ägare av hela gården stod då Bengt Hiertas farbror Per Hierta på Häggatorp i Vedum. Han dog 1693 och hans måg Adolf Hård af Segerstad blev då ägare. Det är dock tveksamt om någon av dessa frälsemän bodde på gården. År 1691 står till exempel i Kullings härads dombok att Guntorp enbart brukades av bönder och deras hustrur. Vilka dessa var är till stor del okänt, men 1670 bodde en gift man Jon på gården som hade lägersmål med sin tjänstepiga Börta Gudmundsdotter. År 1683 nämns två bönder i roteringslängden: Sigge Larsson och Anders Bryngelsson.

Vid Adolfs död 1697 övergick gården i änkan Anna Hiertas ägo. Från år 1700 och åtminstone till 1712 brukades halva Guntorp av Per Andersson i Gäddegården. Den andra halvan var indelad i två lotter, här nedan benämnda A och B.

A
Ca 1701 – ca 1712
En förlovad soldat Anders innehade ena lotten.

Ca 1712 – ca 1719
Ambjörn Månsson tog över gården som ogift. Han gifte sig ca 1713 och försvinner ur mantalslängden 1720.

Ca 1723 – ca 1726
Därefter nämns ingen brukare förrän Jon Torbjörnsson med hustru dyker upp. De flyttade till Lillegården ca 1726.

Ca 1726 – ca 1760
Istället kom Karl Svensson hit från Östergården. Han gifte sig i samband med detta med Ingrid Nilsdotter, dotter till Nils Ambjörnsson i del B. Barn: Sven f 1729 (blev gårdsfogde på Säteriet med namnet Lundrot), Olof (fl ca 1758 till Luttorp, Eggvena), Ingeborg, Maria. Ingrid dog 1745. Karl gifte om sig kort därpå med Märta Bengtsdotter f 1707 i Luttorp, Eggvena. Barn: Lena, Beata, Britta. Karl brukade halva Guntorp senast från 1744. Familjen avslutade arrendet ca 1760 och övertog istället bruket av halva Olstorps säteri i Algutstorp. Så småningom flyttade de till Tokatorp Frälsegården, Remmene där Märta dog 1767 och Karl dog 1771.

Ca 1760 — ca 1763
Bruket övertogs nu av Erik Andersson f 1731 som varit dräng hos Rutensköld. Hans gifte sig 1760 med Kerstin Jonsdotter f 1738 som kom från Tegalund. Barn: Mara f 1761, Andreas f 1762. De flyttade snart till Skåphult.

Ca 1763 — 1774
Från Lekåsa kom Per Persson f 1725 och hans hustru Ingrid Johansdotter f 1717. Barn: Maria f 1757, Karin f 1761, Britta f 1765. Per dog 1773 i lungsot. Resten av familjen flyttade till torpet Slätten där de var inhyses. Ingrid dog där 1778.

1773— 1778
Istället kom Per Gunnarsson f 1729 och hans hustru Inggerd Eriksdotter f 1728 från Landa Storegården. Barn: Maria f 1750, Erik f 1756, Johan f 1758, Lena f 1759, Stina f 1762, Andreas f 1768. De flyttade till Herrljunga pastorat 1778.

B
— Ca 1701
Lars Algotsson bodde kvar ”under barnen” åtminstone till 1705.

Ca 1699 — 1703
Sven, troligen son eller måg till Lars.

Ca 1703 — ca 1710
Sven försvinner i mantalslängden och istället kommer Torbjörn Johansson född i Östergården och gift med Ingeborg Bengtsdotter. De flyttade ca 1710 till Östergården.

Ca 1710 — tidigast 1731
Hit kom nu Nils Ambjörnsson med hustru. Barn: Karl som brukade gården tillsammans med föräldrarna från ca 1726 (och senare blev bonde i Skattegården), Sven (som var hjälppräst i Alingsås med namnet Lundin och dog senast 1744), Anders (som blev bonde i Östergården), Ingrid (g m Karl Svensson i del A). (Allmänt: domb 1744 st §80 och §94.) Samtliga fyra barn som nämns här dog i mitten av 1740-talet (eller möjligen något tidigare). Nils hustru är eventuellt den gamla änkan Kerstin som dog på Guntorp 1756.

Ca 1731 — ca 1751
Fänrik Leonard Rutensköld född 1697 köpte vid den här tiden gården. Han flyttade snart även till gården och brukade halva. Han var gift med Ulrika Silversvärd född 1695. Barn: Sten Georg f 1730 se nedan, Stina Kajsa f 1733 (g m Anders Andersson, till Herrljunga 1783). Leonard Rutensköld tvingades pantsätta gården och lämnade tillfälligt ifrån sig bruket ca 1751, men bodde kvar.

Rutenskölds vapen.

Ca 1751 — 1774
Bruket övertogs av en åbo Nils Bryngelsson f 1702 och hans hustru Ingrid Olofsdotter f 1706. De kom från Horsby Lillegården, Tarsled. Barn: Bryngel f 1737 (bonde i Skattegården), Inggerd f 1744 (g 1768), Britta f 1746 (se nedan), Anders f 1750 (d 1753 i koppor). Ingrid dog 1775 av lungsot.

1774 — 1778
Dottern Britta Nilsdotter f 1746 gifte sig 1774 med Lars Persson f 1751 från Asklanda. Barn: dödfödd dotter 1775, Petter f 1777 (d s å). De flyttade till Rakåsa, Fölene 1778 tillsammans med Brittas far.

Guntorps historia 1778 — 1879

1778 — 1779
Leonard Rutensköld, se föregående kapitel, tog över bruket av hela gården 1778 och därmed blev gården en enda brukningsenhet för första gången sedan 1650-talet. Han dog 1785 och hustrun Ulrika dog 1781.

1779 — 1818
Strax därefter flyttade sonen kapten Sten Georg Rutensköld f 1730 hit med sin hustru Katarina Ebba Natt och Dag f 1735 och deras barn: Lennart f 1768, Abraham f 1770 (major, ägare av Olstorp säteri i Algutstorps socken från 1820, d 1835), Göran Adolf f 1772 (se nedan), Ulrika Magdalena f 1773 (d 1787). Sten Georg ägde även Gäddegården, Frisegården, Luttorp och Hålegården i Eggvena, samt Stora Svenstorp i Barne Åsaka socken. Ebba dog av vattusot 1801 och Sten Georg dog 1818.

1818 — 1836
Sonen, majoren Göran Adolf Rutensköld f 1772 köpte gården och gifte sig med Eleonora Margareta Gyllenhaal f 1794 på Stora Höberg i Norra Vånga socken och sondotter till Hans Reinhold Gyllenhaal som innehaft Bråttensby säteri på 1750-talet. Barn: Anna Katarina f 1816 (d 1818, ”bränd”), Sten Leonard f 1817 (studerade), Ulrika Lovisa f 1819, Abraham Axel f 1820 (g 1853 m Tora Boberg, ägde Olstorps säteri), Gustava Charlotta f 1822 (ogift, d 1861 på Olstorp), Anna Sofia f 1823 (ogift, d 1861 på Olstorp), Reinhold Fredrik f 1827 (utvandrade till Australien 1852). Familjen flyttade till Blombacka, Vinköl 1827 men återvände 1831. År 1836 flyttade de till Dalarna där de ägnade sig åt virkesaffärer. De återkom till trakten och bodde först på Eggvena egendom och sedan på Olstorp. De hade ett begravningsvapen i Bråttensby kyrka som togs ner för att restaureras och aldrig blev uppsatt igen.

1836 — 1862
Gården köptes nu av Johannes Andersson f 1802 i Tarsled och hans hustru Magdalena Pettersdotter f 1810 i Herrljunga. Johannes föräldrar Anders Larsson f 1765 d 1844 och Kerstin Jonsdotter f 1770 i Örsholmen d 1848 följde också med. Säteriägaren Johannes morföräldrar var alltså torpare. Johannes och Magdalenas barn: Kristina f 1833 (g 1852 m Johannes Johansson S Härene Stommen), Lasse f 1835 (d 1858), Anders Petter f 1837, Johanna f 1839, Karl f 1842, Anna f 1844, Maja Stina f 1848 (d s å), Maja Stina f 1849, Karolina f 1854. Åren 1860-1861 bodde familjen, undantaget sonen Anders Petter, i Falköping. Hela familjen flyttade till Lekåsa 1862.

1862 — 1865
Reservlöjtnanten Anders Selander f 1821 i Vånga och hans hustru Maria Johansdotter f 1818 i Saleby köpte gården. De kom hit från Fässberg redan 1861. Barn: Janne f 1843, Johanna f 1845, Karl August f 1847, Axel Fredrik f 1849, Frans Teodor f 1850, Matilda f 1852, Hellen f 1857, Hjalmar f 1859, Alida f 1862. Familjen flyttade till Främmestad 1865. Namnet Selander blev senare känt genom sonsonen Sten Selander f 1891, medlem i Svenska Akademien.

1865 — 1872
Samtidigt kom från Främmestad Anders Johansson f 1814 i Ryda och hans hustru Maja Eriksdotter f 1816 i Tengene. Barn: Erik f 1844 (se nedan), Lars Johan f 1847 (se nedan), Britta Stina f 1850 (se nedan), August f 1853 (g m Anna-Stina Gustavsdotter, övertog Luttorp), Kristin f 1856 (se nedan), Anders Gustav f 1864 (utvandrade till USA 1887, antog namnet Lindstrand). De ägde även Luttorp i Eggvena socken och flyttade dit 1872.

1872 — 1875
Gården delades nu mellan föregående ägares äldsta söner. För Eriks halva, se Guntorp 1:2. Här redogörs för den halva som övertogs av brodern Lars Johan Andersson f 1847. Redan efter tre år sålde han sin lott och flyttade till Ryda, men han återkom 1877 som bokhållare och hade då tagit sig namnet Melin. Tre år senare flyttade han till Forsa, Nyköping.

1875 — 1876
Gårdshalvan ägdes ett tag av en Johannes Svensson som inte verkar ha bott på gården.

1876 — 1878
Föregående ägare sålde sin lott till kirurgen Samuel Holmström f 1834 i Od och hans hustru Johanna Sofia Larsson f 1846 i Källunga. Samuel kallades ”doktorn på Guntorp”. Barn: Ellen Hedvig Anna f 1870, Helga Sofia Viktoria f 1874, Adeline Hanna Emelie f 1876 (d s å), Karl Holger Petrus f 1877, Samuel Ludvig Lukas f 1879. Familjen bodde i ett hus som låg på berget söder om nuvarande mangårdsbyggnad. Huset såldes 1880 och flyttades till Eggvena Köparegården. Platsen där huset legat kallades sedan Doktorsberg. Det var under Holmströms tid som laga skifte påbörjades på Guntorp. Familjen flyttade till Tranås 1880.

Skifteskarta antagen av Kullings Härads ägodelningsrätt 30 dec 1882
Som ovan men beskuren så att man kan se att det bara är sätesgården är inritad på kartan. Guntorp 1:3 har väg framdragen. Hus kan finnas 1882 då kartan torde ritats före den blev antagen.

1878 — 1879
Redan 1878 sålde Holmström sin gårdslott till Andreas Olofsson i Gäddegården. Andreas skulle dela upp lotten i två halvor som han sålde till sina barn. För dessa lotter, se nedan. Andreas skulle dock tillsammans med sina söner August och Johan driva Guntorps tegelbruk, som troligen startats av Rutenskölds. De arrenderade från 1888 även Anders-Petter Anderssons (se nedan) del i bruket på 42 år. Men bruket lades ner 1900. Den bästa leran skulle ha tagit slut och vägen ansågs lång att forsla sand från allmänningen vid gamla skolan och torv för eldning i ugnen från Horsbergsmossen.

Guntorp 1:2, 1:5

1872 — 1879
Erik Andersson f 1844, son till Anders Johansson ovan, och hans hustru Matilda Johansdotter f 1843 i Kinneved, övertog denna halva av gården. Barn: Ida Maria Emilia f 1873, Karl Oskar Emil f 1875. De flyttade till Åshult i Ryda 1879.

1878 — 1880
Eriks svåger och syster Samuel Johansson f 1844 i Eggvena Kungegården g 1868 m Britta-Stina Andersdotter f 1850 tog över gården. Barn: Anna Elfrida f 1869, Emma Matilda f 1871, Ida Sofia f 1873, Hedvig Olivia f 1875, Lennart Severin f 1880. De flyttade 1880 till Bitterna Prästgård.

1880 — 1895
Från Eggvena Backgården kom Anders-Petter Andersson f 1838 i Fåglum och hans hustru Anna Johansdotter f 1842 i Eggvena. Barn: August f 1864, Herman f 1868 (se nedan), Aron f 1873 (till USA 1892, d i Minnesota 1947), Levin f 1878 (g m Hilda Johansdotter i Galstad, Tumberg, ägare av Eggvena Stensgården), Ida f 1881 (g m Karl Johansson i Galstad, Tumberg), Johan f 1883 (ogift, d 1953), Carl f 1886 (g m Mary Samuelsdotter från Gäddegården, ägare av Eggvena Ågården), Ferdinand f 1889 (g m Ida Johansdotter i Eggvena Kungegården, ägare av Eggvena Hovgården). Förutom Aron som stannade i USA livet ut, emigrerade August, Levin, Carl och Ferdinand till USA, men återvände för att bli jordbrukare i Eggvena. Anders-Petter dog 1895 och Anna dog 1927.

1895 — 1935
Herman Andersson f 1868, son till föregående ägare, övertog gården. Han gifte sig 1915 med Edit f Augustsson 1891 på grannstället Guntorp 1:3. Barn: Inez f 1916 (g 1943 m Karl G Alaby i Ölltorp, Fölene), Ivan Bertil f 1918 (d 1919), Ivan f 1919 (bodde i Herrljunga och arbetade på cementgjuteriet), Ingrid f 1921 (g 1947 m Gösta Gustafsson, bodde i Vårgårda), Aina f 1922 (g 1944 m Sture Dahlin, bodde i Hällefors), Stig f 1924 (se nedan). Edit dog 1934 och Herman dog 1935.

1935 — 1937
Syskonen Hermansson tog över gården efter föräldrarnas död.

Hermanssons gård ca 1940.

1947 — 1982
Stig Hermansson f 1924 bodde kvar på gården och ägde den tillsammans med den bortavarande brodern Ivan. Stig gifte sig 1950 med Astrid f Johansson 1928 på Bråttensby Stommen. Barn: Britt-Marie f 1950 (se nedan), Maj-Lis f 1953 (g m Gunnar Holmén i Annelund), Lars-Rune f 1956 (se nedan), Åsa f 1970. Stig och Astrid flyttade på 1980-talet till Guntorp 1:6.

1982 —
Sonen Lars-Rune Hermansson f 1956 köpte gården 1982. Han gifte sig 1984 med Monica f Andersson 1957 i Eriksberg. Barn: Tobias f 1983, Joakim f 1985 (till Lunda Gäddegården), Annie f 1987. Familjen bodde först på Stommen 2:2.

2020

Guntorp 1:3

1878-1927
Andreas Olofsson sålde halva sin gård, dvs 1/4 mt, till sonen August Andreasson f 1853 och därmed uppstod denna gårdslott. Detta skedde under pågående laga skifte och gården låg från början på den plats där den ligger nu. Boningshuset flyttades hit från gamla tomtplatsen framme vid sätesgården. Övriga hus köptes och byggdes upp.

August gifte sig 1878 med Krestin Andersson f 1856 i Ryda, dotter till Anders Johansson som ägde hela Guntorp från 1865 Barn: Mia f 1879 (g m Albert Johansson i Östergården), Hjalmar f 1880 (g m Elin Hallen, antog släktnamnet Brange, bodde i Timfors, Markaryd), Ellen f 1883 (g 1905 m Oskar Johansson i Fårekula, Remmene), Annie f 1885 (g 1910 m Vallentin Salander i Eggvena, till USA 1914 och d s å), Edith f 1891 (g 1915 m Herman Andersson Guntorp), Hanna f 1893 (till Ölltorp, Fölene, mor till Paul Johansson i Guntorp 1:4), Elin f 1896 (g 1928 m Fritz Andersson i Vårgårda), Folke f 1899 (d 1919), Paul f 1902 (se nedan). August var i USA 1887-1890. Han dog 1927 och Krestin dog 1939.

August
Krestin

1927-1961
Sonen Paul Augustsson f 1902 tog över gården. Han gifte sig 1935 med Greta f Andersson 1916 i Gnicke, Fåglum. Barn: Gunnar f 1935 (g 1959 m Britt-Marie Saxberg, till Åmål), Bror f 1936 (g 1960 m Gudrun Gren från Vara, till Herrljunga), Solveig f 1941 (se nedan). När Paul dog 1961 flyttade Greta till Herrljunga där hon jobbade som bland annat hemsamarit.

Raatikainenmålning av Guntorp Augustssons från 1927.
Huset ca 1940.

1963-
Dottern Solveig f Paulsson 1941 gifte sig 1963 med Bengt Lundell f 1938 i Nygården, S Lundby och de övertog gården. Barn: Anders f 1965 (till Hudene), Magnus f 1968 (till Remmenedal), Kerstin f 1974. Bengt var förutom jordbrukare även byggmästare.

2020

Guntorp 1:4

1880-1883
Andreas Olofsson sålde andra halvan av sin gård, dvs 1/4 mt, till dottern Matilda Andreasdotter f 1859 g 1879 m Anders-Johan Andersson f 1855 i Bäreberg. Gården har alltid legat på samma plats. Ladugården och svinhuset flyttades hit från gamla tomtplatsen där sätesgården legat. Även boningshuset byggdes av det gamla timret i huvudgården. Matildas och Anders-Johans barn: Karl f 1880, Axel f 1882. Det berättas att Anders Johan, som var en främling i trakten, sökte sig till sådana som söp, och situationen blev därmed ohållbar och familjen flyttade snart till Östtorp i Bäreberg istället. Där föddes ytterligare nio barn. Sonen Karl tog över Östtorp. Axel dog 1900.

1883-1888
Nu blev åter Andreas Olofsson ägare.

1888-1922
Andreas Olofsson sålde nu gården till sonen Johan Andreasson f 1855 g 1887 m Selma Andersdotter f 1867 i Fötene Jerskagården, S Härene. Barn: Naemi f 1888 (till USA 1909, g m Oskar Eriksson), Artur f 1890 (se nedan), Ester f 1893 (g m Leander Berggren i Låkö, Fölene), Gunnar f 1896 (till USA 1915, g 1920 m Wilma Beckley), Elna f 1898 (g 1921 m Karl Andersson i Jällby Sörgården), Dagmar f 1901 (g 1929 m Artur Johansson i Gatan, Hudene), Folke f 1905 (d s å). Selma dog 1905. Johan gifte om sig 1911 med Emma ”Emma-moraAndreasdotter f 1862 i Hagaskog, Kvinnestad. Johan dog 1934 och Emma-mora dog 1944.

Johan och Selma.
Johan och Emma-mora.

1922-1946
Sonen Artur Johansson f 1890 tog över gården. 1946 arrenderade han ut den till Paul Augustsson på Guntorp 1:3.

Arturs gård ca 1940.

1946-1978
Henry Andersson f 1922 i Jällby Sörgården, dotterson till föregående ägare, köpte nu gården. Han gifte sig 1948 med Svea f Karlsson 1927 i Landa. Barn: Kjell f 1949 (se nedan), Eva f 1953 (till Liskaheden och senare till Uddetorp). Henry dog 1955 och Svea gifte om sig 1956 m Paul Johansson f 1927 i Öltorp, Fölene. Barn: Sune f 1957 (till Nolgården). Paul arbetade förutom med jordbruket med smide och startade Pa-Jo mekaniska AB. År 1965 arrenderade han ut jorden till Ingemar Öberg Eggvena Stommen. Från 1975 är jorden utarrenderad till ägarna av Guntorp 1:2. Paul och Svea flyttade till Östergården 1978.

2020

1978-
Sonen Kjell Johansson f 1949 köpte gården i samband med att han gifte sig med Barbro f Andersson 1954 i Bergagärde, Tarsled. Barn: Hugo f 1979 (till Bitterna), Petter f 1981 (till Dala), Stina f 1983 (till Sävja), Moa f 1986 (till Uppsala).

Guntorp 1:6

2020

Denna tomt avstyckades från Hermanssons Guntorp.

1976-
Lars Ferm f 1951 i Borås g 1976 m Britt-Marie f Hermansson 1950 i Guntorp 1:2 bodde här. Barn: Pelle f 1976, Marie f 1979. De flyttade till Borås.

198?-
Istället flyttade Britt-Maries föräldrar Stig och Astrid Hermansson hit från Guntorp 1:2.

2020-
Astrid flyttar till kommunens äldreboende Hemgården och Lars-Rune och Monikas dotter Anni med familj flyttar in i huset tillfälligt medan de väntar på att deras nya boende blir klart.