Uddetorps historia

Uddetorp1:1

Uddetorp nämns redan i den första jordeboken 1546 och innebyggaren kallas där Bengt. Men hemmanet var förmodligen ganska nyligen upptaget vid den tiden, eftersom det kallas frälsenybygge i jordeboken 1556. År 1566 nämns brukaren Anders. Därefter syns inte gården till i skattelängderna, inte ens i Älvsborgs lösen 1571, vilket kan vara ett tecken på att den tillfälligt var övergiven, kanske som en följd av härjningarna i trakten under Nordiska sjuårskriget. Senare på 1500-talet och fram till 1630-talet är gården kungliga majestäts arv och eget.

Ca 1575 — ca 1605
Från 1576 nämns Hans i jordeboken. Han nämns även i en skattelängd från år 1600. År 1609 nämns en inhyses änka hos Anders nedan, vilket antyder att Hans hade dött.

Ca 1605 — ca 1632
Därefter nämns Anders Hansson. Han kallas änkling 1628.

Ca 1625 — ca 1640
Kring 1626 bodde även en soldat Anders här. Han dog ca 1627 och efterlämnade änkan Kerstin som bodde kvar oomgift in på 1630-talet. Troligen är hon den Kerstin Andersdotter som 1640 nämns som Gunne Matssons hustru. Gunne nämns första gången i roteringslängden 1633 där det framgår att han var för gammal för att skrivas ut som soldat.

Ca 1640 övergick gården till krono och blev i samband med detta boställe för lägre infanteribefäl i det som så småningom skulle bli Kullings kompani i Västgöta-Dals regemente (Roterings- och utskrivningslängder, bl a 1644).

1640-talet
Korpralen och senast från 1648 föraren Anund Svensson bodde här med sin hustru Rangela Karlsdotter. De hade en vuxen son och en dotter Gunnur som befriades från rykte om lösaktighet på hösttinget 1645

1650-talet
En mönsterskrivare Per med hustru och vuxna barn bodde här.

Ca 1658 — 1683
Löjtnanten Erik Bengtsson g m Ingrid bodde här. Erik kallas utgammal i mantalslängden från och med 1673 men bodde kvar till sin död 1683 (roteringslängd detta år).

Ca 1692
I domboken nämns Anders Persson som tidigare bott i Bänatorp Östergården, Algutstorp.

Slutet av 1600-talet — 1735
Från okänd ort kom Olof Andersson och hans hustru Elin Andersdotter. De skatteköpte gården 1725 och deras ättlingar skulle inneha gården fram till 1900-talet och även många andra gårdar i socknen. Barn: Maria (bodde i Backgården), Karin f 1713 (bodde i Gäddegården), Ingrid f 1721 (se nedan). Olof levde ännu 1743.

1735 — 1771
Tidigare ägarens dotter Ingrid Olofsdotter f 1721 gifte sig 1735 med Daniel Persson f 1713. De fick Uddetorp delvis till skänks av Ingrids far 1743, och löste ut syskonen 1749. Barn: Anders f 1737 (d 1757), Hans f 1744 (se nedan), Elin f 1746, Annika f 1749 (gift med ryttaren Olof Boo, bodde i torpet Gatan, d av slag 1814), Kerstin f 1752 (se nedan), Karin f 1754, Ella (d 1756). Daniel blev utsedd till kyrkvärd på sockenstämman 1745. Ingrid dog i lungsot 1777 och Daniel dog 1789.

1771 — ca 1772
Jon Andersson f 1746 och föregående ägares dotter Kerstin Danielsdotter f 1752 gifte sig 1771 och tillträdde gården samma år, men flyttade kort därpå till ett torp vid Hägnan.

Ca 1772 — ca 1799
Istället kom Daniels son Hans Danielsson f 1744 och hans hustru Annika Olofsdotter f 1745 hit från Hägnen. Barn: Annika f 1771 (d i koppor 1773), Katarina f 1774 (d i dysenteri 1781), Per f 1775 (se nedan), Olof f 1778 (d s å), Elin f 1778 (d i koppor 1779), Ingrid f 1781 (d 1783), Olof f 1784 (se nedan), Bengt f 1788 (d s å). Annika dog av gallsjukdom 1797. Hans flyttade då till Östergården men fortsatte bruka Uddetorp. År 1802 dog även Hans av gallsjukdom.

Ca 1799 — ca 1800
Sonen Per Hansson f 1775 övertog bruket tillfälligt innan han flyttade till Östergården.

Ca 1801 — 1837
Pers bror Olof Hansson f 1784 övertog nu gården. Han gifte sig 1805 med Ingrid Jonsdotter f 1780 i Hägnen. Barn: Annika f 1806 (d s å), Johannes f 1807, Kristina f 1809 (d 1811), Anna f 1811, Daniel f 1813 (d av kikhosta 1814), Andreas f 1815 (se nedan), Katarina f 1821 (d av ”svullnad” s å). Ingrid dog 1841 och Olof dog 1853.

1837 — 1868
Sonen Andreas Olofsson f 1815 gifte sig 1837 med Johanna Andreasdotter f 1820 i Eggvena och tog över gården. Barn: Anna Maria f 1838, Anders f 1840, Kristina f 1842 (se nedan), Johannes f 1844, Maja Stina f 1847, Elias f 1850 d 1928, August f 1852, Johanna f 1855, Gustava f 1861 d 1890. Andreas dog 1890 och Johanna dog 1895.

1868 — 19
Dottern Kristina Andreasdotter f 1842 gifte sig 1863 med före detta banvakten Nils Olofsson f 1834 i Högstorp, Tumberg. De kom hit från Tumberg 1868 och övertog gården. Barn: Selma f 1864 (till Göteborg 1887), Ida Charlotta f 1866 (d 1902), Emelia f 1868, Johan Albert f 1871 (se nedan), Anna f 1874 (till Borås 1893, återkom på äldre dagar till Uddetorp, d 1953), Karl Emil f 1876, Adolf Hjalmar f 1879 (till Tuvare 1907), Fritz f 1882 (d 1900), Arvid f 1884 (d s å). De köpte gården 1891 av Kristinas föräldrar för 3000 kr. Nils dog 1922 och Kristina dog 1927.

19?? — 193?
Sonen Johan Albert Nilsson f 1871 gifte sig 1908 med Augusta Samuelsdotter f 1875 i Fölene Skattegården och köpte gården, medan föräldrarna bodde på undantag. Barn: Bertil f 1909 (se nedan), Filip f 1911 (se nedan). Augusta dog 1922 och Johan Albert dog 1937.

193?— 1999
Bröderna Bertil och Filip Nilsson blev gemensamma ägare till gården. Bertil dog 1939. Filip arbetade på cementgjuteriet i Herrljunga. Han var gift med Karin Ingegerd Linnéa f 1922. Jorden arrenderades ut till Rune Gustafsson i Skattegården. Filip dog 1996 och hustrun dog 1999.

Uddetorp ca 1940.

1999 —
Gården köptes av Kjell och Eva Bayard. De kom från Vårgårda och hade tidigare bott på Liskaheden. Eva är född på Guntorp 1:4. Barn: Kristine f 1985 (till Herrljunga), Sarah f 1986 (till Uppsala), Johanna f 1988 (Simonstorp Östergötland), Daniel f 1992.