Krogen

Bråttensby 7:16

På kartan över Guntorps och Bråttensby säterier 1687 finns ett torp utmärkt vid korsvägen mot Landa. I jordeboken 1690 nämns två oskattlagda torp under Säteriet. Det ena var Örsholmen och det andra bör vara nämnda torp vid korsvägen. I mantalslängderna går torpet vid denna tid helt enkelt under namnet ”Bråttensby torp”. När invånarna i Bråttensby torp dyker upp i kyrkliga handlingar på mitten av 1700-talet, är oftast ”Krogen”, ”Bråttensby krog” eller ”Sandtorpet” benämningen på deras hemvist, medan mantalslängden fortsatt använder benämningen Bråttensby torp in på 1800-talet. Senare har Krogen varit Kloa i folkmun, och en enstaka gång, i en notis från 1771, kallas faktiskt torpet ”Bråttb: Clo”. När krogverksamheten påbörjades är oklart, men det kan inte ha varit senare än på 1750-talet.

Ca 1683
Per Persson var torpare här. Kanske är han den Per Persson som senare var bonde i Hägnen.

Ca 1703 — 1730-talet
Torpet verkar ha varit obebott en tid. Per Andersson tillträdde troligen 1703 eller strax innan, då han fick hämta timmer till fähusbyggnad. År 1715 står det i domboken att han begått lägersmål med soldathustrun Kerstin Larsdotter. Han kallas utgammal i mantalslängden 1732.

Ca 1744
Jon Helgesson nämns i mantalslängden. Han hade tidigare varit åbo i Gäddegården.

1740-talet — ca 1762
Olof Ingemarsson f 1697 och hans hustru Annika Eriksdotter f 1721 tog över torpet. Barn: Jonas f 1743 (senare bonde i Kvinnestad Smedgården), Ingemar f 1748 (d 1749). Annika dog 1751 och Olof gifte om sig med Ingrid Ambjörnsdotter. Barn: Annika f 1755 (d s å), Anders f 1756 (d 1758), Elin f 1757 (d 1759). De flyttade till Kvinnestad Smedgården ca 1762.

Ca 1762 — 1764
Från Marks härad kom ogifta Anders Larsson f 1738. Han blev soldat för Tumberg Västergården, Kullings kompani 1764 och flyttade till rotens soldattorp.

1764 — 1768
Bengt Eriksson f 1722 och hans hustru Inggerd f 1725 kom hit från Olstorp, Algutstorp. De hade tidigare varit landbor i Gäddegården. Barn: Kerstin f 1744, Erik f 1752, Inggerd f 1759, Per f 1761, Jonas f 1768 (d 1769).

1768 — 1772
Dottern Kerstin Bengtsdotter f 1744 gifte sig 1768 med Måns Torstensson f 1746 och övertog torpet. Barn: Lars f 1768 (d s å), Ella f 1770 (d s å), Ingrid f 1771 (d s å), Britta f 1772. De flyttade till Sölvastorp, Kullings-Skövde 1772.

1772 — 1795
Bondsonen från Backgården Erik Larsson f 1741 och hans hustru Sara Månsdotter f 1751 övertog nu torpet. Barn: Andreas f 1770, Lars f 1773 (d av kikhosta s å), Petter f 1774 (d 1779 av kopporna), Johannes f 1776 (d 1779 av kopporna), Lars f 1779 (d s å av kopporna), Johanna f 1780 (d 1782), Johanna f 1783 (d 1796), Johannes f 1785 (d av kikhosta 1787), Petter f 1787, Johannes f 1790 (d i mässling 1792), Jakob f 1792. De brukade även en del av Backgården i början av 1790-talet och flyttade dit 1795.

1796 — 1798
Sven Karlström f 1765 och hans hustru Kerstin Andersdotter f 1769 kom hit. Dotter: Helena f 1796. Sven dog 1797 och Kerstin flyttade till Guntorp. Lite senare kom hon till backstugan Holmaslätt.

1799 — 1820
Istället kom Lars Karlsson f 1771 och hans hustru Britta Andersdotter f 1756 hit. De hade tidigare varit bönder i Fårekulla, Remmene. Barn: Anders f 1797 (se nedan). Från år 1801 står det i mantalslängden att de ägde torpet. Lars dog 1806 och Britta gifte om sig året därpå med Johannes Jonsson f 1778 i Örsholmen. De hade brukningsrätt till en fjärding i Säteriet och flyttade dit ca 1820. Britta återvände hit efter makens död 1822. Hon dog 1825.

Ca 1819 —1857
Sonen Andreas Larsson f 1797 gifte sig med Ingrid Larsdotter f 1796. Barn: Lars f 1719 (till Tumberg Frisegården 1837, senare till Hol), Johanna f 1821 (d s å), Johannes f 1822 (till Lundby 1842, d 1853), Johanna f 1825 (blev 1849 torparhustru på Brännet, torpboken nr 46), Britta Stina f 1828 (blev gift piga i Skattegården), Gustav f 1834 (d s å), Johan f 1837 (se nedan). De står mot slutet av 1820-talet som ägare av 1/8 mt i Säteriet, och Krogen övergår nu från att vara ett torp till att vara en gårdslott i Säteriet. Ingrid dog 1857 och Andreas fick ett undantag på gården där han bodde till sin död 1865.

1857 — 1860
Sonen Johan Andreasson f 1837 gifte sig med Anna Maria Andreasdotter f i Uddetorp 1838 och tog över gården. Barn: August f 1859. De flyttade till Lund, Tumberg 1860.

1860 — 1861
Från Landa inflyttade nu Petter Olofsson f 1825 i Landa och hans hustru Anna Stina Pettersdotter f 1820 i Herrljunga. Barn: August f 1846 (till Amerika 1866), Olaus f 1849 (till Herrljunga 1862), Anders Petter f 1850, Johan f 1852, Matilda f 1854, Inga Lena f 1856, Samuel f 1859, Alfred f 1861. Föräldrarna och de yngre syskonen utvandrade till Amerika 1862 (sista året bodde de på undantag i gården).

1861 — 1883
Petter Andersson f 1833 i Kvinnestad köpte gården och gifte sig samma år med Anna Lisa Larsdotter f 1834 i Kvinnestad. Barn: Ida Sofia f 1861 (se nedan), Herman f 1864 (se nedan), Johan Alfred f 1867 (d 1869), Ada Vilhelmina f 1870 (g m Axel Andersson f 1870 i Landa, bodde där), Selma Alvina f 1874 (till Hägnen). Det var Petter som 1864 uppförde det bostadshus som ännu finns kvar, om än inte längre bebott.

1883 — 1886
Halva gården, det vill säga 1/16 mt, brukades ett tag av dottern Ida Sofia Pettersdotter f 1861 gift 1883 med Johan August Johansson f 1853 i Grude. De flyttade till Grude 1886.

1886 — 1904
Petter och Anna Lisa brukade nu återigen hela gården. Fostersonen Carl Ludvig Carlsson f 1886 i Arboga tillkom 1900. Anna-Lisa dog 1916 och Petter dog 1917.

1904 — 1945
Sonen Herman Pettersson f 1864 och hans hustru sedan 1903 Mia Johansdotter Källgren f 1867 i Vårgårda, köpte halva gården. Barn: Anna Vilhelmina f 1904, Elin Linnea f 1906, Lilly Irena f 1908. Petter behöll andra halvan av gården till 1912 då hans dotter Ida Sofia (se ovan), frånskild sedan 1891, återkom från Grude och köpte den.

1945 — 1975
Herman och Mia Petterssons döttrar Anna, Elin och Lilly Hermansson övertog hela gården. Systrarna förvärvsarbetade och jordbruksmarken arrenderades ut först till faderns fosterbror Carl Carlsson och sedan till Stig Olsson i Hålsendal, Landa. Som pensionärer bodde systrarna i Vårgårda. Anna dog 1977.

1975 — 2017
Bröderna Lindgren köpte gården samtidigt som tomten styckades av och behölls av Elin och Lilly Hermansson.

1985 — 2017
Bröderna Lindgren köpte tomten och Gunnar Lindgren f 1952 byggde ett nytt boningshus. Elin och Lilly fortsatte att använda det gamla huset fram till de inte orkade längre.

2017
Daniel Lindgren f 1974 köper marken till fastigheten och Gunnar köper ut sin brors andel av tomten.