Biogasen minskar utsläppen nästan dubbelt

IMG_5850

Tobias berättar om hur anläggningen fungerar. I bakgrunden ser vi en av reaktorerna med fastmaterialpåfyllare framför

Fredagen den 12 december på eftermiddagen hade LRF och Hushållningssällskapet Kullings gille ordnat ett studiebesök på Biogasanläggningen i Tumberg. Vi i Bråttensby hade möjlighet att medverka och vi på Guntorpsgårdarna var välrepresenterade.

IMG_5852

Tobias Kullingsjö

 

Ordföranden Tobias Kullingsjö berättade för oss om anläggningen, först på Vårgårdarasta och sedan på anläggningen. Det var en stolt ordförande som berättade för oss om att anläggningen ger bönderna en bättre gödsel och att man minskar metangasläckan till luften. Om biogasen används för att driva fordon reduceras koldioxidutsläppen från fordon och gårdar med 180 %. Det låter kanske konstigt att minska något med mer än 100 %. Procentsatsen ser så ut därför att här räknas både de uteblivna fossila utsläppen och minskade metangasutsläpp från gården med. Metangas är 20 gånger värre som växthusgas koldioxid, så en omvandling till koldioxid är bra. Därför reducerar man årligen koldioxidutsläppen med 8 000-10 000 ton CO2.

 

 

 

 

 

IMG_5830

En principiell bild på reaktorn

Anläggningen kom igång i slutet på januari och säljer biogasen till Fordonsgas som sedan säljer den i Vårgårda och andra tankningsstationer i närheten. Vårgårda buss kör sina bussar på biogas och det kan så småningom bli möjligt att köra traktorer och lastbilar med biogas.

 

Urlastningen av gödseln  sker under tak i ett slutet utrymme

Urlastningen av gödseln sker under tak i ett slutet utrymme

IMG_5838

Medan vi var på studiebesök kom en last slakteriavfall som nu lastas ner i bassängen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Råvaran gödsel kombineras med andra råvaror som slakteriavfall, restprodukter från livsmedelsindustrin och gräs för att öka kolinnehållet. Slam från reningsverk får inte användas i anläggningen eftersom man inte kan kontrollera innehållet och att det då kan komma gifter i gödseln. Salmonella och andra bakterier avdödas med uppvärmning innan gödseln tas in i reaktorerna.

Anläggningen har två produktionslinjer, en för ekologiskt odling och en för konventionell odling. Detta för att den ekologiska gödseln skall gå tillbaka till ekogårdarna.

Gasen som kommer från reaktorerna avfuktas först och sedan går gasen genom aktivt kol för att ta bort svavel. Därefter filtreras koldioxid bort med en ny typ av effektivt membran. Gasen har en koncentration på 97 % när den går med 4 kilobars tryck till tappen i Vårgårda i en slang. Där ökas trycket till 200 kilobar för att kunna tanka bilar, bussar och containrar för leverans till andra tappar.